Corona

Bekräftad eller misstänkt corona på äldreboenden i 93 kommuner

2:00 min

93 kommuner hade i förra veckan misstänkt eller bekräftad covid-19 på något eller flera av sina äldreboenden, det visar en enkät som Ekot gjort.

Så fungerar grafiken: Blå markering innebär att kommunen har svarat nej på frågan om misstänkt eller bekräftad smitta på äldreboenden, röd betyder att de svarat ja. Har kommunen inte färglagts så hade de inte återkommit med svar innan slutet på förra veckan.

Ekots enkät skickades ut till Sveriges samtliga 290 kommuner i början av förra veckan. Vid veckans slut hade 220 kommuner besvarat enkäten och av dem hade alltså 93 bekräftad eller misstänkt covid-19 på något eller flera av sina äldreboenden.

Många kommuner uppger för Ekot att de tror att smittan kommit in på grund av personal eller besökare som inte haft symtom, flera tror också att boende som rört sig ute i samhället eller varit på sjukhus kan ha fört med sig smittan.

Borås tillhör en av kommunerna som i förra veckan hade covid-19 på flera av sina äldreboenden. I början av veckan rörde det sig om 4 av totalt 19 boenden, i fredags om 7.

– Vi har på något sätt fått acceptera att smittan kommer in. Det hade varit önskvärt att tänka att alla våra rutiner sitter så perfekt att det inte gör det, men det här viruset är för lömskt för det. Så nej, vårat fokus ligger på att begränsa smittspridningen när vi får in den, säger Anna-Clara Ringnes, verksamhetschef för vård- och omsorgsboende i Borås Stad.

I Ekots enkät beskriver 8 kommuner läget som allvarligt eller mycket allvarligt medan 46 beskriver läget som allvarligt men under kontroll.

En av de kommunerna är Nacka, där man menar att man tack vare vårens erfarenheter i dag har större möjlighet att begränsa smittan när den väl kommer in.

– När vi har mycket mer kunskap om det här så kan vi sätta in andra åtgärder mycket snabbare. Man är inte lika osäker längre, säger Johanna Saläng, verksamhetschef på Villa Tollare äldreboende i Nacka som i förra veckan hade 1 bekräftad smittad boende.

Nästan alla kommuner som svarat på Ekots enkät anser att deras tillgång på skyddsutrustning är bra eller mycket bra, däremot är flera oroliga för att de inte har tillräckligt med personal. 

– I och med den här smittspårningen som vi gör så har vi många som blir sjuka utifrån det. Sedan är det familjekarantän, vab och sådana saker. Varje dag är ett pussel, säger Anna-Clara Ringnes i Borås.