Lantbruk

Efterfrågan på ekologiska produkter har stannat av

2:04 min

För mycket ekologiska råvaror har gjort att svenskt lantbruk förlorat 700 miljoner kronor i år, visar en rapport gjort av analysföretaget Agrovektor på uppdrag av Jordbruksverket. I branschen syns en trend, där fler lantbrukare väljer att sluta som eko-producenter – samtidigt ska Sverige öka sin ekoproduktion med tio procentenheter fram till 2030.

Större utbud av ekoprodukter än efterfrågan, bra skördeår i hela Europa de senaste två åren och ett minskat intresse för mejeriprodukter har lett till att tillväxten inom ekobranschen har stannat av.

Efterfrågan på ekologiska produkter har stannat av de senaste åren efter flera år av stark tillväxt.

Priserna har sjunkit, ekologisk mat säljs som icke-ekologisk till ett lägre pris, och ekocertifierade lantbrukare har under de senaste 12 månaderna förlorat 40 procent, eller 700 miljoner kronor i intäkter. Det visar en rapport gjord av det oberoende analysföretaget Agrovektor, på uppdrag av Jordbruksverket.

– Marknaden har inte ökat i den omfattning som råvaruproduktionen har ökat. Konsumtionen har ökat litegrann i Sverige med troligtvis ett par procent under den här perioden, men råvaruproduktionen har ökat mycket mer än så, framför allt i omvärlden runt omkring oss, säger Cecilia Ryegård, vd på Agrovektor.

Därför syns nu en trend, där fler lantbrukare slutar producera eko-varor, och återgår till konventionell produktion. Andra minskar eko-produktionen och nästan inga ställer om sin verksamhet.

– Vi ser redan exempel på ekobönder som ser över sin produktion och en del som slutar med ekologisk produktion. Vår prognos framåt är att vi kommer att se det i statistiken på vår areal i Sverige redan nästa år, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetschef på branschorganisationen Ekologiska Lantbrukarna.

– I dagsläget ligger betalningen till ekologiska bönder väldigt lågt. Det är inte mycket mer betalning än konventionell produktion, men det är klart att det är mer kostnad att göra mer för miljön och för djurvälfärden. Det måste man få betalt för, fortsätter hon.

Samtidigt har Sverige satt ett nationellt mål om att öka andelen ekologisk jordbruksmark från 20 till 30 procent de kommande tio åren.

– Problemet är ju om marknaden inte hänger med. Skulle det här politiska målet uppnås så betyder ju det en ökning med råvara på ungefär 50 procent mot dagens nivåer och i dagsläget är det svårt att se hur de volymerna ska avsättas, säger Cecilia Ryegård.