Olycka

Vindkraftverk kollapsade: "Extremt ovanligt"

1:49 min

Ett 230 meter högt vindkraftverk kollapsade natten mot söndag i Jörn utanför Skellefteå. Företaget bakom kraftverket kommer utreda olyckan och Anders Riis, kommunikationschef på Vestas som byggt kraftverket, säger att man nu stoppar alla kraftverk i parken som en säkerhetsåtgärd.

– Som en extraordinär säkerhetsåtgärd så pausar vi uppstarten av de andra 16 vindkraftverken också. Nu ska vi inspektera alla individuellt. När vi har en bra översikt över statusen på varje turbin så ska vi överväga om det är säkert att återstarta dom, säger Anders Riis.

Vestas stoppar nu den planerade uppstarten av vindkraftsparken i Jörn utanför Skellefteå och man kommer gå igenom varje vindkraftverk för sig för att säkerställa att de är säkra. Anders Riis menar att det är för tidigt att säga vad anledningen är att vinkraftverket kollapsade i helgen men betonar att ingen skadades vid tillfället. Man kommer nu att utreda händelsen tillsammans med energibolaget som äger parken och eventuellt en utomstående aktör. Vestas har totalt byggt 75 000 kraftverk och Anders Riis menar att det är väldigt sällsynt att en sådan här olycka sker men säger att det har hänt dom förut.

– Ja, precis som med alla andra stora inustriella byggnader kan vindturbiner kollapsa och vi har sett att det skett förut. Men med ungefär 75 000-80 000 vindkraftverk så är det här extremt sällsynt.