enligt kommuner

Besökare inte främsta orsaken till smitta på äldreboende

1:59 min

Det hävda besöksförbudet på landets äldreboenden anser flera av landets kommuner spelat en viss men inte avgörande roll för att smittan nu återigen tagit sig in på många håll, det framgår av en kartläggning som Ekot gjort.

Annika Backström  är kanslichef på vård-och omsorgsförvaltningen i Sundsvall där de i förra veckan hade smitta på 5 äldreboenden.

– De rapporter vi har hört är att det kan ha varit väl många som har besökt anhöriga, en del vill inte använda visir. Vi vet att något eller några fall kan kopplas till besök men jag vill inte hävda att det är den främsta smittkälla, säger Annika Backström.

Enligt en enkät som Ekot skickat ut till Sveriges samtliga 290 kommuner och som 220 svarat på hade 93 kommuner bekräftad eller misstänkt covid-19 på ett eller flera av sina äldreboenden förra veckan.

Flera kommuner vittnar om problem med besökare som inte följt riktlinjer och att det kan ha bidragit till att smittan tagit sig in. Men i bland annat Borås ser man snarare smittad personal som den främsta orsaken.

– Det är ofta att det har varit medarbetare som har varit på jobbet och sedan har man insjuknat på kvällen eller natten och då har man kanske hunnit smitta en annan kollega eller i värsta fall boende, säger Anna-Clara Ringnes som är verksamhetschef för vård- och omsorgsboende i Borås Stad.

De flesta av kommunerna uppger för Ekot att de har tillåtit besök men med olika typer av restriktioner sedan den 1 oktober. I takt med att smittspridningen ökat har också kommun efter kommun gått ut med en stark avrådan från besök.


Flera av dem säger att de tycker att en avrådan är tillräckligt, däremot välkomnar många kommuner att möjligheten till förbud nu finns.

– Får vi ett större utbrott och vi behöver stänga ner så tycker jag det känns skönt att den möjligheten finns, säger Ulrika Bengtsson, chef för särskilda boenden i Hässleholm.