Åldrande befolkning

Ökande anställningsbehov inom äldreomsorgen

0:32 min

Den kommunala äldreomsorgen kommer att behöva många fler anställda under de närmaste tio åren. Äldreomsorgen står för drygt hälften av de 13 000 välfärdsjobb som årligen kommer behövas framöver, utöver att de över 300 000 anställda som ska gå i pension under perioden ska ersättas.

Det framgår av en rekryteringsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Bakgrunden till att fler anställda behövs i äldreomsorgen är att antalet svenskar som är 80 år och äldre kommer att fördubblas under de närmaste tio åren.