Åldrande befolkning

Ökat rekryteringsbehov inom äldrevården

2:03 min

Det kommer behövas många fler jobb inom äldreomsorgen de närmaste tio åren, visar Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, nya prognos över hur många som behöver rekryteras till jobb inom välfärden. Totalt handlar det om närmare en halv miljon jobb, enligt Caroline Olsson som är chef för SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning.

Antalet personer som är 80 år eller äldre väntas fördubblas fram till 2029, i och med det väntas behovet av äldreomsorg öka markant. Samtidigt som personer i arbetsför ålder bara ökar med 5 procent.

De närmaste 10 åren kommer drygt 13 000 personer behöva anställas inom välfärden per år. Det är utöver alla pensionsavgångar som kommer att behöva ersättas. Totalt är det drygt totalt runt 450 000 jobb som behöver rekryteras. Drygt hälften av de tillskottsjobb som krävs behövs inom vård och omsorg.

Samtidigt kommer behovet av barnomsorg minska.