Biologisk mångfald

Ålgräset hotas - forskare vill sprida sand på havsbotten

1:17 min

Ålgräset är en hotad naturtyp som har minskat kraftigt utmed de svenska kusterna. Men det arbete som pågår med att återplantera ålgräsängar sker idag bara hantverksmässigt i liten skala. Det vill en grupp göteborgsforskare ändra på.

Forskare vid Göteborgs universitet planerar att, tillsammans med Länsstyrelsen, sprida ut sand på ett hektar havsbotten i en havsvik i södra Bohuslän.

Sedan ska de plantera ålgräs i sanden.

Ålgräsängar är en mycket artrik miljö som har en viktig roll i svenska hav. De fungerar bland annat som uppväxtmiljö för torsk och andra fiskar.

Men ålgräsängarna är allvarligt hotade. I Bohuslän har de minskat i utbredning med 60 procent sedan 1980-talet, enligt Havs- och vattenmyndigheten. En orsak till minskningen är övergödning.

Göteborgsforskarna försöker nu utveckla storskaliga metoder för återplantering av ålgräs.

Men det är svårt att återplantera på lerbotten, som dominerar utmed kusterna, eftersom uppvirvlande lerpartikar kan göra att ålgräset dör när det får för lite solljus.

Men mindre försök har visat att ett tunt sandlager på leran gör att ålgräset klarar sig bättre.

Om Mark- och miljödomstolen ger sitt godkännande ska sanden spridas ut 2021.