Skogsbruk

Blandskogen är snygg men dyr

2:00 min

Det är betydligt dyrare att odla blandskog med hälften björk och hälften gran jämfört med en skog med bara gran. Det enligt slu-forskare som arbetar med odlingsförsök i Småland, strax utanför Växjö, med 38 år gamla blandskogar.

Så här gamla försök med blandskog är närmast unika, enligt forskaren Eric Agestam, eftersom det mesta av skogsforskningen i Sverige bedrivits på monokulturer, med bara ett trädslag.

De första 33 åren var björkarna i försöket högre än granarna, men sedan växte granarna förbi. Till sist blir granarna så dominerande att björkarna dör eftersom de inte klarar att växa under de skuggande granarna.

För att behålla en skog med hälften gran, hälften björk även i den uppvuxna skogen krävs både planering och mer omfattande gallringsarbete jämfört med en ren granskog. Men det är inte bara det som kostar. Försöken visar att virkesproduktionen blir betydligt lägre med hälften björk.

Men det finns andra värden med blandskogen, säger Eric Agestam.
– Det är en ljusare skog. Det är en vackrare skog, trevligare att röra sig i. Det är andra växter och djur som trivs i den skogen. Den biologiska mångfalden.

Även om granen har givit betydligt bättre ekonomisk avkastning historiskt så kanske lönsamheten för björken kan öka.

 – Det kan ju vara det på sikt. Man vet ju aldrig vilka trädslag vi vill ha imorgon. Vill vi fortsätta och ha mycket gran som betalar sig bra eller kommer björken att få ett stort ekonomiskt värde? Vi satsar ju väldigt mycket på gran och man kan ju säga att det är en risk.

Andra risker med granmonokulturen kan vara dåligt väder och insekter.

– Det finns en massa risker med granbarkborre och kanske stormskador, säger Eric Agestam.