Tegnell: Vi ser en omfattande smittspridning

1:40 min

I övriga Europa ser smittspridningen av covid-19 ut att sjunka medan den fortsätter att ökar i Sverige och pressen på sjukvården stor i de flesta regioner

 – Vi ser en omfattande smittspridning i stora delar av Sverige. Även om den nu ser ut att sjunka något, säger Anders Tegnell.

Sedan i fredags har 94 nya dödsfall med bekräftad covid-19 rapporterats i Sverige. 192 personer vårdas på iva för covid-19, vilket är 44 procent av alla intensivvårdspatienter. Och på andra vårdavdelningar är över 1 000 patienter är inlagda för covid-19.

På dagens pressträff sa Anders Tegnell att det troligen kommer ta minst två eller tre veckor innan man ser en avmattning inom sjukvården.

Överlevnaden bland covid-sjuka som vårdas på sjukhus har kraftigt ökat sedan i mars. Det visar en utvärdering som Socialstyrelsen gjort, där de jämfört de covidvården i mars med den i oktober.

– Vi konstaterar en halvering av andelen sjukhus och andelen och andelen avlidna har halverats, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Orsakerna till att så många fler sjukhuspatienter överlever covid-19 inte är klarlagda enligt Socialstyrelsen, men möjliga förklaringar är att sjukvården blivit bättre på att behandla sjukdomen sedan i början av pandemin, till exempel med blodproppsförebyggande behandling och kortison och bättre metoder för syrgasbehandling.

Robin Oljelund Kjellberg

robin.kjellberg@sverigesradio.se

Maja Lagercrantz

maja.lagercrantz@sverigesradio.se