Klimat och miljö

Nu ska AI hjälpa klimatet

1:39 min

Kan artificiell intelligens hjälpa oss att minska utsläppen av växthusgaser och hantera följderna av ett förändrat klimat? Det tror innovationsmyndigheten Vinnova och forskningsrådet Formas, som tillsammans finansierar åtta nya AI-projekt för klimatet.

Thomas Bergendorff som är utlysningsansvarig på Vinnova säger att de ser en stor möjlighet med artificiell intelligens.

- Givet att det finns väldigt mycket data inom klimat och väder. Så det finns en bra grogrund för artificiell intelligens att kunna göra en stor nytta.

Det svenska jordbruket är en grogrund där det finns mycket data, och som med den artificiella intelligensens hjälp skulle kunna utnyttjas bättre för att producera mer mat med mindre klimat- och miljöpåverkan. Just det är målet med ett av projekten, där man bland annat vill effektivisera användningen av jordbruksmaskiner och gödsel. Idéerna om hur AI skulle kunna bli en klimaträddare är många, och till våren ska fler projekt finansieras.

- Vi ser att Sverige generellt sett har legat lite efter dem som är i toppen på artificiell intelligens, och tycker att det finns en bra möjlighet här i och med att vi är kunniga på miljöfrågor och klimatfrågor i Sverige.

Men Thomas Bergendorff ser också en del svagheter med tekniken, som den stora energiåtgången och de utsläpp som den kan innebära.

- Att träna upp en artificiell intelligens tar mycket energi och det är väldigt beräkningskrävande. Men det tror jag är någonting som kommer att bli bättre över tid, med ny och bättre hårdvara och nya och bättre algoritmer.

Hör mer i Vetenskapsradions Klotet.