covid-19

Färre dör i covid-19 – bättre behandling trolig orsak

1:55 min

Andelen som dör i covid-19 har gått ned drastiskt. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Av de som hamnar på sjukhus dör hälften så många nu jämfört med i början av pandemin.

– Det kanske viktigaste är lärdomen att blodproppsförebyggande läkemedel hjälper patienterna. Och i mitten av juni blev det klart att kortisonbehandling ger patienterna ett bättre resultat också, säger Thomas Lindén, avdelningschef på socialstyrelsen.

Studien har tittat på de drygt 18 000 patienter som vårdades med covid-19 på sjukhus perioden mars till oktober. Både dödligheten och andelen som behöver intensivvård har minskat drastiskt.

I mars var andelen som behövde intensivvård 20 procent jämfört med 9,1 procent i oktober. Studien har inte tittat på orsakerna bakom minskningen av dödligheten, men enligt Thomas Lindén så är det de allt bättre behandlingsmetoderna som troligtvis ligger bakom siffrorna. Men han utesluter inte andra orsaker.

– Det är klart att man också måste fundera på ifall det är andra åldersgrupper som i sig har bättre chans att överleva som drabbats nu jämfört med i våras. Eller om viruset har blivit snällare eller om det finns helt andra orsaker som vi inte har lyckats fånga, säger Thomas Lindén.

Även en minskad press på sjukvården under sommaren och hösten kan ha möjliggjort att färre avled i sjukdomen. Och nu när allt fler läggs in på sjukhus med covid-19 finns risken att det blir svårare för vården att klara av att hålla siffrorna låga.

– Vi vet också att personer är tröttkörda och kanske inte har fått sin sommarvila. Det gör också att man har mindre marginaler att klara det nu, säger han.