Bin

20 000 biarter kartläggs över hela världen

0:41 min

Nu ska världens olika biarter kartläggas för att kunna bevaras bättre.
Förutom att bina producerar honung är de oerhört viktiga för pollinering - men många arter är hotade.

Forskare från Kina och Singapore har kartlagt över 20000 olika biarter över hela jorden. Bina är värdefulla för pollinering av grödor och vilda blommor men hotas idag av bland annat förändrad markanvändning, bekämpningsmedel och andra föroreningar.

Två tredjedelar av världens livsmedelsgrödor kräver pollinering, liksom 90 procent av de vilda växterna. Genom den här globala kartläggningen hoppas forskarna kunna bidra till förståelse för vilka bin som lever var - och på så sätt kunna bistå i arbetet för att rädda olika arter, rapporterar BBC.