Dyrt med sjuksköterskebrist

Sjuksköterskebristen leder till att äldreomsorgen i flera sörmländska kommuner blir dyrare i sommar.
Anledningen är att kommunerna anlitar personal från bemanningsföretag för att lösa sjuksköterskebristen. - Vi måste få vården att fungera och att våra vårdtagare får den vård de har rätt till och då är det en nödlösning, säger Annika Ortsäter vikarierande äldreomsorgschef i Katrineholm. Sjuksköterskor från bemanningsföretag eller extra betalt till ordinarie personal är två sätt att lösa sjuksköterskebristen i kommunerna i sommar. I Katrineholm omorganiseras sjuksköterskornas arbete och de får därför extra betalt, men kommunen måste också anlita personal från bemanningsföretag för att klara kvällar och helger, säger Annika Ortsäter vikarierande äldreomsorgschef. Det är flera sörmländska kommuner som använder bemanningsföretag för att få sjuksköterskorna att räcka till i sommar. I Eskilstuna erbjöds sjuksköterskorna som flyttade fram semestern 3000 kronor i veckan, men det var inte många som var intresserade säger medicinska ansvarig sjuksköterska. I Eskilstuna anlitas vikarier och sjuksköterskor från bemanningsförtag. I Vingåker och i nyköping är det också sjuksköterskor från bemanningsföretag som arbetar och i Nyköping liksom i Katrineholm får de ordinarie sjuksköterskorna ekonomisk kompensation för att de tar ett utökat ansvar under sommaren eftersom det är färre som jobbar. Annika Ortsäter säger att hon tror det är bättre att anlita bemanningsföretag och låta personalen få semester, tidigare om åren när sjuksköterskorna skjutit på semestern är det flera som blivit sjuka istället. - Det var en del som blev sjuka och personalen hade semester hela hösten och det fungerade inte, säger Annika Ortsäter, som uppskattar att vården blir dyrare med bemanningsföretag, men säger samtidigt att det är nödvändigt för att patienterna ska få den vård de har rätt till.