Coronapandemin

Smittspridningen ökar i Sverige - nedgång i Europa

1:40 min

I övriga Europa ser smittspridningen av covid-19 ut att sjunka medan den fortsätter att öka i Sverige och pressen på sjukvården stor i de flesta regioner.

– Vi har alltså en omfattande spridning i stora delar av Sverige, nästan alla regioner är hårt drabbade även om ökningen håller på att avstanna, säger Anders Tegnell.

Sedan i fredags har 94 nya dödsfall med bekräftad covid-19 rapporterats i Sverige. 192 personer vårdas på iva för covid-19, vilket är 44 procent av alla patienter i intensivvård. Och på andra vårdavdelningar är över 1000 patienter är inlagda för covid-19.

På dagens pressträff sa Anders Tegnell att det troligen kommer ta minst två eller tre veckor innan man ser en avmattning inom sjukvården.

Men överlevnaden bland covid-sjuka som vårdas på sjukhus har ökat kraftigt sedan i mars. Det visar en utvärdering som Socialstyrelsen gjort där de jämfört covid-vården i mars med den i oktober.

– Vi konstaterar en halvering av andelen sjukhus och andelen avlidna har halverats, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen

Orsakerna till att så många fler sjukhuspatienter överlever covid-19 är inte klarlagda, enligt Socialstyrelsen.

Men möjliga förklaringar är att sjukvården blivit bättre på att behandla sjukdomen sedan början av pandemin, till exempel med blodproppsförebyggande behandling och kortison och bättre metoder för syrgasbehandling.