Ekot kartlägger

Personal i majoriteten av kommunerna hotades

2:00 min

Kommunalt anställd personal har det senaste året utsatts för både hot och trakasserier i jobbet. Dessutom har personer, genom påtryckningar, försökt påverka vilka beslut som fattas i kommunerna. Det visar Ekots kartläggning.

En av dem som blivit utsatt är socialsekreteraren Elin i Skåne.

– Jag sitter hemma i mitt kök. Jag blev hemskickad i går då jag har fått reda på att jag har fått ett hot yttrat mot mig. Jag har ju fått ett larm så om jag trycker på knappen så ska, om jag förstått det rätt, någon polispatrull eller vad det är komma, säger Elin.

Ekots enkätundersökning har riktats till svenska kommuners säkerhetschefer. Över 200 av landets 290 kommuner har svarat. Den visar att det i över 150 svenska kommuner finns kommunalt anställda som de senaste tolv månaderna blivit utsatta för hot. I nästan lika många kommuner har anställda utsatts för trakasserier.

Många kommuner vittnar även om att personal utsatts för olika typer av påverkansförsök i jobbet. Exempelvis att personer har utsatt socialsekreterare för påtryckningar för att få ett beslut som gynnar dem. Det kan handla om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag, vårdnadstvister eller olika former av skolbeslut.

Socialsekreteraren Elin säger att när hon tagit över klienter som flyttat till hennes kommun, har hon kunnat se i deras journaler att de tidigare fått pengar de inte haft rätt till.

– Och där har jag kunnat se att det finns ett mönster. Att om jag är lite aggressiv och hotar med att göra saker och ting så kommer jag få gynnande beslut, att jag får pengar till saker och ting som egentligen inte har rätt till.

– Det är fruktansvärt frustrerande tycker jag att det ska bli så, att det ska vara okej. Att vi på något vis lär dem att det är okej att ni hotar oss, och nu får ni det här som ni egentligen inte har rätt till, säger Elin.

Att kommunalt anställda utsätts för hot kan bero på en rad olika saker. Till exempel att individer fått ett beslut de inte alls varit nöjda med, eller att anställda inom socialtjänsten inte haft tid att tillräckligt förklara bakgrunden till ett beslut som påverkar en persons livssituation. Frågor kring barn eller bostad.

Många kommuner uppger också i Ekots undersökning att hot, trakasserier och påverkansförsök har ökat de senaste fem åren.

Kristina Hedman är säkerhetschef i Trollhättans kommun där anställda också blivit utsatta. Hon ser allvarligt på de hot och påtryckningar som riktas mot kommunanställda.

– Det är oerhört allvarligt mot demokratin, och givetvis även för den enskilde. Vi måste motverka och göra allt vi kan för att man ska känna att man gör ett bra jobb och att man följer de lagar som finns. Man ska inte tåla att bli utsatt för hot och våld och påverkan i sin tjänst det är jätteviktigt att alla tar det på allvar, säger Kristina Hedman.

Socialsekreteraren Elin i inslaget heter egentligen något annat.