Kommunanställda

Väktareskort för hotad personal i över 30 kommuner

1:59 min

Kommunalt anställda i över 30 svenska kommuner har på grund av hot behövt eskorteras av väktare i jobbet, visar Ekots kartläggning. Väktare har exempelvis eskorterat anställda till och från jobbet.

Men det finns också exempel på när väktare bevakat en kommunanställds privata bostad. Sundsvall är en av kommunerna där anställda behövt ha väktareskort. Mathias Sjödin är säkerhetschef där.

– De tycker det är fruktansvärt att vara utsatt för ett hot av en annan människa via någonting man har gjort i arbetet, så att de måste nyttja skyddsåtgärder. Och det måste kännas fruktansvärt för den här personalen att bli utsatt för det här, säger Mathias Sjödin.

Minst 35 svenska kommuner har haft fall där hotade kommunanställda fått eskorteras med väktare. Det framgår av en enkätundersökning till kommunernas säkerhetschefer som Ekot gjort, och som över 200 av 290 kommuner svarat på.

Det handlar bland annat om väktare som följt kommunalt anställda till och från jobbet, eller väktare som sett till att personal kunnat ta sig till sin egen bil, eller en tågstation, i säkerhet.

I ett fall har en kommunanställds privata bostad bevakats av väktare. Men enligt flera säkerhetschefer används den här skyddsåtgärden inte ofta.

När den väl används handlar det ofta om att anställda inom socialtjänsten behöver skydd, enligt både kommuner och vaktbolag vi pratar med.
Mathias Sjödin, säkerhetschef i Sundsvall, igen.

– Det kan ju vara att någon medborgare är missnöjd med ett beslut de har fått, säger han.

Ekots kartläggning visar också att över hundra kommuner erbjudit sina anställda överfallslarm. Att hoten upplevs som så pass allvarliga att åtgärder som väktareskort behövs, det är något som växt fram de senaste åren. Det säger Kristina Hedman, säkerhetschef i Trollhättans kommun.

– Jag har jobbat med detta i 15 år, men jag kan väl ändå uppleva att samhället på något sätt har hårdnat och tonen har blivit högre, ett högre tonläge mellan klienter och handläggare. Och det kan upplevas som mer aggressivt nu.

– Jag kan inte påstå att vi hade väktarstöd för personal för tio år sedan, det är något som jag upplever har kommit på senare tid, säger Kristina Hedman.