EU lägger fram plan för bättre integration

1:58 min

Snabbare erkännande av migranters kvalifikationer och stöd till lärare.

Det är några åtgärder som EU-kommissionen vill se för att förbättra integreringen av migranter i EU.

Åtta procent av EU:s medborgare, nästan 35 miljoner människor – är migranter födda utanför unionens gränser. De är här för att stanna. Och de behöver integreras i samhället – och vi tjänar alla på att de integreras - det är budskapet i den handlingsplan om integration som EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson och EU-kommissionen lade fram idag.

Planen ses som en viktig del i den framtida övergripande migrationspolitiken och den berör främst 4 områden där EU-kommissionen vill se ökad integration: utbildning, boende, hälsovård och det allra viktigaste arbete.

– Det viktigaste är att ha ett jobb. Jag tror att det är vad som ger värdighet och styrka för alla människor. Att tjäna sina egna pengar, att ha ett arbete, att barn får se sin mamma och pappa gå till jobbet varje dag ger också dem bättre möjlighet att lyckas i skolan, säger Ylva Johansson.

Där behöver man bli bättre på att ta tillvara på migranters kunskaper och kvalifikationer och dessa borde erkännas snabbare. Utbildade läkare ska inte köra taxi, menar Johansson.

– Det här är ett område där Sverige ligger lite före och har en mer flexibel arbetsmarknad än många andra medlemsländer.

När det gäller utbildning vill EU-kommissionen bland annat ge stöd till lärare för att stärka deras förmåga att hantera kulturella, religiösa och språkliga skillnader.

Planen som lades fram idag är inte bindande utan det är en uppmaning från EU-kommissionen. En uppmaning till både medlemsländerna och migranter – det krävs politisk vilja, särskilt på lokal nivå, att integrera migranter och en vilja från migranter att bli en del av samhället.

– Inkludering är både en rättighet och en skyldighet sa kommisionären Margaristis Schinas på dagens presskonferens.