Coronapandemin

Rättspsykiatriska undersökningar kan komma att stoppas

1:55 min

För att begränsa smittspridningen av coronaviruset begär Rättsmedicinalverket att omedelbart få upphöra med rättspsykiatriska undersökningar, för personer som ej är häktade.

Rättsmedicinalverket utför, på uppdrag av landets domstolar, rättspsykiatriska undersökningar för att ta reda på om en brottsmisstänkt person har någon form av psykisk störning.

I de flesta fall är personen som ska undersökas häktad. Den typen av undersökningar kommer att fortsätta. Men i de fall där den misstänkta personen inte är frihetsberövad vill Rättsmedicinalverket nu att undersökningarna ska vänta.

– Vi har verksamhet i Umeå, Göteborg och Stockholm. Vissa undersökningar kan bara göras i Göteborg och Stockholm. Det innebär väldigt långa resor, oftast med kollektivtrafik, för de här personerna. Då har vi gjort bedömningen att vi behöver avvakta i den mån det går för att man inte ska behöva resa genom landet, säger Lars Grönvik vid myndighetens rättspsykiatriska avdelning.

I praktiken innebär det att myndigheten ansöker hos domstolen om att skjuta på undersökningen. Det kan nekas av en domstol, men i de flesta fall lär undersökningarna skjutas fram, enligt Rättsmedicinalverket.

En konsekvens är att rättsprocessen i dom aktuella fallen nu kommer att dra ut på tiden, enligt Lars Grönvik.

– Det blir naturligtvis ett problem för alla som är inblandade i rättsprocessen. Och det är dilemmat just nu, starka intressen hamnar i konflikt med varandra. Vi vill göra vår del så att rättsprocessen går så fort som möjligt för alla inblandade, men vi vill även bidra till att hålla smittspridningen nere, säger han.

Även under coronapandemins utbrott i våras begära Rättsmedicinalverket att dom här undersökningarna skulle stoppas. Det pågick under tre månader. Då godkände domstolarna önskemålet i de flesta fall, säger Lars Grönvik.

– Vi hade en ganska låg aktivitet i just de här undersökningarna under de här månaderna.

Under förra året gjorde Rättsmedicinalverket totalt 142 rättspsykiatriska undersökningar med personer som inte var häktade. Samt drygt 400 så kallade paragraf 7-undersökningar (en mindre omfattade undersökning) med ej häktade personer.