corona

Antikroppar blir alltmer specialiserade efter sex månader

1:40 min

Hur länge är man immun efter att ha insjuknat i Covid-19? Nu kommer ytterligare en studie som pekar på att vi har färre antikroppar sex månader efter insjuknande men att de verkar mer specialiserade.

En forskargrupp vid The Rockefeller University i New York USA har tittat på 87 patienters antikroppar och så kallade B–celler, som producerar antikroppar utifall vi skulle bli infekterade igen.

Först kollade forskarna en månad efter insjuknande och sedan efter drygt sex månader. De fann då att antikropparna visserligen minskade över tid - men att de samtidigt blev mer specialiserade. Dessutom såg man att B-cellerna, som producerar nya antikroppar om vi blir smittade igen, ökar efter tid.

Och det kan betyda att vi har ett bra försvar mot att återinsjukna efter sex månader men dessutom - spekulerar forskarna – så kan de här mer specialiserade antikropparna kanske skydda oss även om viruset muterar.

Studien är inte granskad eller publicerad, men otroligt intressant menar Marcus Buggert, immunitetsforskare på Karolinska Institutet.

Det här är ju verkligen en av de främsta grupperna i världen på området. De menar därpå att det finns en tro på att antikropparna med tiden finns kvar, är mer specialiserade för att kanske kunna slå ut viruset. Och tom kanske kunna binda in olika mutationer som skulle kunna uppkomma på ytan av viruset.

 KÄLLA: preprint Gaebler et al : Evolution of Antibody Immunity to SARS-CoV-2, BIORXIV Nov 2020 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.03.367391v1