Förskola

Facken kräver karantän för barn vid smitta i familjen

2:05 min

Två fackförbund, Lärarförbundet och Kommunal går nu ut och kräver att även förskolebarn ska vara hemma om någon i familjen är smittad av corona.

– Vi ser hur arbetsbelastningen är helt orimlig på förskolorna idag och hur de här riktlinjerna om att lämna barnen på ett smittsäkert sätt när det finns covid i hemmet bara ökar belastningen eftersom det innebär att man får extra arbetsuppgifter och måste rigga organisationen efter det här. Marginalerna finns helt enkelt inte, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand som anser att Folkhälsomyndigheten borde förtydliga sina rekommendationer.

I de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har, står att förskolebarn kan fortsätta gå till förskolan och att vårdnadshavare ska transportera, hämta och lämna barn utan att ha nära kontakt med andra. Regionerna har möjlighet att införa egna rekommendationer kring det här och på vissa ställen gäller också att förskolebarn ska vara hemma om någon i familjen är smittad.

Lärarförbundet ifrågasätter inte Folkhälsomyndighetens smittskyddsbedömning, det här är för dem en arbetsmiljöfråga. Fackförbundet Kommunal, som också kräver ändrade rekommendationer, anser att förskolans personal idag utsätts för en helt onödig smittorisk, enligt förbundsordförande Tobias Baudin.

– Och att bygga upp en sådan slussverksamhet som behövs för att göra detta på ett säkert sätt, det tycker inte vi är rimligt för förskolan. Och risken är ju, och det ser vi ju redan, att många blir smittade i förskolans personal så att förskolor tvingas stänga, säger han.

Men statsepidemiolog Anders Tegnell ser ingen anledning att ändra Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Hur arbetsmiljön påverkas kan inte styra myndighetens riktlinjer, säger han. Dessutom frågar han sig om förskolepersonalens rutiner kring smittade familjer kan vara för omfattande.

– Det är ett ganska svårt argument ur ett smittskyddsperspektiv, att säga att man måste stanna hemma för att det blir mycket jobb på förskolan. Vi måste basera den här typen av bedömningar på att det finns en risk för smitta, säger Anders Tegnell.