Smittspridning

Skyddsombuden larmar: För trångt i butikerna

2:04 min

Det är för trångt i butikerna och handlarna gör för lite för att minimera smitta, det framgår av en undersökning som fackförbundet Handels har gjort bland förbundets skyddsombud.

Bara under de första dagarna av reaperioden Black Week, som avslutas med Black Friday i morgon, har samtalen om trängsel fördubblats.

– Där är det ju många som vittnar om att det har ökat igen i butikerna. Jag tror att det är just det att vi är inne i en period just nu som normalt sett är högsäsong för butikerna. Och det kommer visa sig att det är den stora utmaningen som vi har nu framför oss, säger fackförbundet Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Under början av oktober skickade fackförbundet handels ut en enkät till nästan 3 000 skyddsombud runtom i landet, om hur de har upplevt arbetsmiljön under pandemin. Och det visar flera brister när det kommer till åtgärderna mot covid-19.

Enligt de drygt 900 skyddsombuden som har svarat framgår det att var tredje butik i detaljhandeln inte har gjort en riskbedömning av risken för att anställda eller kunder smittas av corona.

I de fall då riskbedömningar görs åtgärdas inte alltid bristerna, enligt fackförbundets skyddsombud. Det handlar om alltifrån att arbetsgivarna inte erbjuder munskydd och handskar till att det saknas trängselvärdar i två av tre affärer.

– Här ser vi nästan rakt över att det är illa, riktigt illa. Det är mycket som brister. Å andra sidan ser vi att företag ändå på något sätt steppar upp nu när larm och signaler kommer om ökad smitta. Så det har blivit bättre men just när det kommer till att undersöka arbetsmiljön och göra så kallade riskbedömningar, det är där det brister, säger Mikael Willman, regionalt skyddsombud i Malmö.

Många skyddsombud tycker att det är för mycket kunder i butikerna och att det är svårt att hålla avstånd till kunder vid till exempel självscanning. Flera skyddsombud menar att det krävs tvångsåtgärder för att arbetsgivarna ska minska kundflödet.

– Hur tänker man att kunden själv ska ta det här ansvaret? Så det är därför jag tror att det här måste ske genom ett arbete där arbetsgivaren organiserar hur det här ska gå till, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

Men Svensk Handel menar att man gör vad man kan.

– Det här är inte förhandlingsbart utan det här ska göras och anställda och skyddsombud ska involveras i det här arbetet. Och även om det sker i en klar majoritet av fallen så finns det såklart en förbättringspotential fram tills dess att alla gör det, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef för branschföreningen.

Han tillägger:

– Vi kommer nog att kunna behöva sätta stopp för att släppa in folk i butikerna. Det ligger i alla parters intresse att det här fungerar. Och det är klart att vi behöver också ha ett bra samspel med våra kunder så att det finns en förståelse för att den här julhandeln blir lite annorlunda, vi måste hjälpas åt för att det här ska ske på ett tryggt och bra sätt.