Coronaviruset

Polisen klassar åter pandemin som särskild händelse

1:41 min

Polisen upprättar nu en så kallad nationell särskild händelse, med anledning av pandemin. Den kommer att pågå till åtminstone slutet av februari.

– Vi har svårt att överblicka ett antal olika händelseutvecklingar på grund av att smittspridningen har ökat. Det här ger oss en möjlighet att ha enhetliga arbetsformer och metoder fortsatt under pandemin, säger kommenderingschefen Per Engström.

En nationell särskild händelse kan dras igång om något inträffar som den ordinarie polisverksamheten inte är anpassad för. Då kan myndigheten till exempel snabbt stärka en viss del av verksamheten – eller omfördela resurser.

I dag har Polisen alltså fattat beslut att upprätta en särskild händelse med anledning av pandemin. Den införs även för att det finns en ökad oro kring smittspridning hos polisanställda, säger Per Engström.

– Det är också ett del i det här uppdraget, att få en bättre överblick och bättre information till våra anställda för att få en bättre arbetsmiljö inom Polismyndigheten, säger han.

I mars inleddes en särskild nationell händelse i samband med det första utbrottet av coronaviruset i Sverige. Den pågick under ett halvår och avslutades i början av oktober.

Den nya särskilda händelsen som nu inleds kommer att pågå till åtminstone slutet av februari nästa år.