NATUR

Räddningsaktion för praktnejlikan på Österlen

4:25 min
  • På en äng i naturreservatet vid Sandhammaren planteras flera hundra plantor av den sällsynta praktnejlikan.
  • Plantorna har kommit resande från Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg, där de såtts och drivits upp, med frön som samlats in, med speciell dispens, från praktnejlikor som finns vid Sandhammaren.
  • Syftet är att ge den rödlistade arten lite hjälp på traven.