Covid-vaccin

Vaccintransporter kan bli komplicerade

2:00 min

Nu utses de företag som ska transportera covid-vaccin ut till landets regioner. När vaccin mot covid-19 kommer till Sverige är det snabba och kalla leveranser som krävs ut till landets regioner.

 Enligt Lars Schenatz, ordförande i Läkemedelsdistributionsföreningen och VD för företaget Tamro, blir en utmaning för transportföretagen.

– Den största utmaningen är ju att så mycket är osäkert när det gäller hur det här ska distribueras och i vilka temperaturer. Men jag skulle säga att det handlar om de volymer vi ska handskas med som är upp till fyra gånger så stora som ett normalt vaccinår, säger Lars Schenatz.

Det är fortfarande oklart när de första leveranserna av nytt covid-vaccin kommer till Sverige, men förberedelser pågår för att kunna inleda vaccinationerna så snabbt som möjligt. Folkhälsomyndigheten har ansvaret för att vaccindoserna skickas ut till landets regioner, och en upphandling pågår av vilka företag som ska stå för transporterna.

– Vid vanlig vaccindistribution idag skickar vi ut vaccin med emballage som klarar olika temperaturer. Vi skickar till 6 000 vaccinationscentraler. Utöver det har vi leveranser till apotek som också har olika krav på temperaturer. Så det är min bedömning att det borde fungera, framhåller Lars Schenatz.

I vanliga fall transporteras vacciner från tillverkaren hela vägen till vaccinationsställen, vårdcentraler och apotek bland annat. Nu är det Folkhälsomyndigheten som ska se till att vaccinerna skickas till ett lager i varje region, därifrån är det regionens ansvar att se till att det distribueras ut till de lokala vaccinationscentralerna.


– Det svåraste är att vi inte tagit den här frågan som en helhet. Det här är naturligtvis en utmaning när det är många olika spelare i en logistikkedja, avslutar Lars Schenatz.