Förslag på lagändring

Ny överenskommelse för långtidssjuka

1:58 min

Det ska bli lättare för långtidssjuka i bland annat covid-19 att fortsatt vara försäkrade efter sjukdag 180. Det föreslår januaripartierna i en ny lagändring som förhandlades klart strax före midnatt.

– Det kommer öka tryggheten för de som är sjukskrivna - inte minst de som har vad man kallar för diffusa symptom eller lite mer oklara diagnoser, till exempel de som är långtidssjuka i covid, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

– Vi har ju sen tidigare velat att man ska genomföra den här förändringen, men jag skulle gissa att det faktum att vi nu har långtidssjuka i covid gör att andra partier också ser det här problemet och det är ju bra men det var synd att det skulle krävas en pandemi innan det skedde, fortsätter finansministern.

Andelen långtidssjuka som blivit utförsäkrade efter 180 dagar har under de senaste åren ökat, och i år har man sett en kraftig ökning redan innan effekterna av långtidssjuk som till följd av covid-19 börjat synas i den statistiken. Och den utredning som legat på regeringens bord har föreslagit att sjuka ska prövas för de jobb som finns, istället för mot hela arbetsmarknaden, och den ligger till grund för den överenskommelse som presenteras idag.

Mellan dag 180 och dag 365 ska det bli lättare för långtidssjuka att skjuta upp prövningen mot normalt förekommande arbeten, om man kan visa att man kan återgå till sitt gamla jobb vid dag 365. Lagändringen föreslås träda i kraft i mars 2021, och är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet.

Förslaget kommer efter ett starkt tryck från övriga riksdagspartier sen i förra veckan om att titta till utredningen som regeringen tidigare menat att man inte haft stöd för att genomföra.

– De exakta detaljerna kring hur lösningen ser ut det kommer ju försäkringskassan att få återkomma kring men vi ger tydligt besked om att man inte kommer att kastas ut om man till exempel har covid-symptom efter 180 dagar, säger Per Bolund (MP), finansmarknadsminister.