Covid-19

Skåne vill komma igång med snabbtester

1:57 min

Folkhälsomyndigheten väntas i dag komma med ny vägledning gällande snabbtester för covid-19. Och i Skåne är planen att börja använda den här typen av tester redan nästa vecka.

– Mest sannolikt kommer vi att börja användningen av snabbtesten inom slutenvården. Då är det akutverksamheten och infektion som kommer att vara först ut, säger Anne-Katrine Pesola som är specialistläkare i klinisk mikrobiologi i regionen.

Region Skåne har under en period gjort egna utvärderingar av snabbtester genom att jämföra patientprover med vanliga så kallade pcr-test och enligt Anne-Katrine Pesola fått bra resultat. Ett snabbtest kan ge svar på runt en kvart i stället för uppemot 24 timmar för pcr-test. Snabbtestet är också betydligt billigare.

Exakt hur testerna ska användas i Skåne håller en expertgrupp på att ta fram, men tänkbara användningsområden är för att snabbt hitta smittade i vården och vid smittspårningar och utbrottsutredningar.

– De här testerna kommer inte att kunna ersätta pcr-testerna men de kommer att vara ett komplement till diagnostiken.

Svagheten med snabbtesterna är enligt regionens utvärderingar att man inte kan utesluta att en person med symptom som får ett negativt svar inte bär på viruset. Däremot klarar testet att fånga smittade personer utan symptom och kan därmed förhindra vidare smittspridning.

– Har man en hög virusmängd som innebär att man är smittsam, så fångar det här testet upp det.

Snabbtester har använts länge i en del andra länder, och Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten har tidigare sagt till Ekot att orsaken till att det dröjt i Sverige att de inte är lika tillförlitliga. Men i dag väntas myndigheten komma med en ny vägledning kring snabbtester, och då kommer de enligt Anne-Katrine Pesola också att godkännas för smittskyddsanmälan, det vill säga att ett positivt svar på snabbtest räcker för att bekräfta en smittad.

Snabbtester tas av vårdpersonal genom ett prov från bakre svalget via näsan, och lämpar sig alltså inte som självtester. Men Anne-Katrine Pesola utesluter inte att de i ett senare skede skulle kunna användas för provtagning även av allmänheten.

- Det är mycket möjligt, men det är något som vi måste utvärdera nu.