Coronapandemin

Ny vägledning: Snabbtester kan användas i vården

– Vi har beslutat om en ny vägledning för snabbtester, säger statsminister Stefan Löfven på en digital pressträff.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning som gäller för snabbtester för covid-19.

Den riktar sig till vården och äldreomsorgen, och innebär att Folkhälsomyndigheten nu godkänner användandet av testerna, som tidigare betraktats som alltför osäkra.

– Myndigheten gör nu bedömningen att kunskapsunderlaget är så stabilt att snabbtester kan användas i vissa sammanhang, till exempel på äldreboenden, säger Stefan Löfven.

En fördel med snabbtester för covid-19, eller antigentester, är att de kan visa förekomst av covid-19 inom 15 minuter, det kräver inte heller laboratorieverksamhet som PCR-tester. Å andra sidan kräver det mer sjukvårdspersonal eftersom patienten inte kan ta det själv, säger Lena Hallengren på pressträffen.

– Testningen behöver göras kvalitetsprövat, de här testerna är inte lika känsliga som PCR-tester, det krävs högre nivåer av virus och måste därför tas under de första fem dagarna, säger Karin Tegmark Wisell avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Exempel på användningsområden av snabbtester är vårdcentraler, akutmottagningar och inför inläggning på sjukhus. Det ska ses som ett komplement till PCR-tester, tex vid smittspårning. De kommer inte att användas lika mycket som PCR-tester.

– Ett negativt svar kan inte utesluta sjukdom, testerna ska därför användas med försiktighet, säger Karin Tegmark Wisell.

Folkhälsomyndigheten kommer idag att presentera ett nytt översiktligt nationellt scenario för hur utvecklingen för coronautbrottet kan se ut framöver.

– I samband med det får de i uppdrag av regeringen att löpande se över och uppdatera scenariot, säger Socialminister Lena Hallengren.

Det ska ske varannan månad och vara ett stöd för planeringen för regioner och kommuner och andra myndigheter gällande pandemin.