Covid-19

67 nya döda med bekräftad covid-19

0:29 min

Folkhälsomyndigheten rapporterar 67 ny dödsfall i samband med covid-19 i dag.
Därmed har 6.622 människor i Sverige avlidit i samband med sjukdomen.
Antalet smittade personer ökar med 5.841 personer till totalt 236.355.

Det sker fortfarande en ökning i pandemin globalt. Men i Europa ser man en viss avtagning i pandemin. Det säger Anders Tegnell på pressträffen. I Sverige fortsättet smittspridningen att öka.

– Det är jätteviktigt att förstå att även om vi har en viss avmattning av ökningen så har vi inte an minskning av antalet fall. Och det innebär att det finns stora risker att det blir en stor belastning på vården, säger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten har även publicerat ett nytt scenario om hur smittspridningen kan se ut den kommande tiden. Enligt scenariot kommer smittspridningen nå sin kulmen under andra halvan av december.

– Det beror väldigt mycket på hur mycket vi följer rekommendationerna. Vi ser en viss tendens att den kan minska tidigare, säger Anders Tegnell.

Det finns 692 disponibla platser med respirator i sjukvården. Av dem är 456 belagda och 217 av de patienterna har covid-19. Det meddelar Socialstyrelsens Irene Nilsson Carlsson.

Nilsson Carlsson visade ett diagram över antalet smittade på särskilt boende. Enligt diagrammet är det nu lika många på äldreboenden som smittas som i våras. Men Nilsson Carlsson menar att det var en underrapportering i våras.

– Det man gör i dag är troligtvis att man hittar många mildare fall på boendena än i våras. Vi kan hoppas att det är en avtagande ökningstakt men det är fortfarande ett väldigt allvarligt läge så klar, säger Irene Nilsson Carlsson.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelade att det finns risk för personalbortfall inom samhällsviktig verksamhet. De menar även att det finns en viss risk för brist på skyddsutrustning. Svante Werger, rådgivare på MSB betonade även att all verksamhet måste ta höjd för att andra allvarliga händelser kan ske parallellt med pandemin.