FHM

Klartecken för snabbtester

1:34 min

Folkhälsomyndigheten ger nu klartecken för användning av snabbtester för covid-19 i vissa sammanhang. Det meddelar myndigheten på en presskonferens tillsammans med statsminister Stefan Löfven (S) och socialminister Lena Hallengren (S).

Snabbtester har använts länge i en del andra länder, och kan ge svar på runt en kvart i stället för uppemot 24 timmar, vilket gäller för de PCR-test som används i dag.

Snabbtesterna är också betydligt billigare, samtidigt som de också är mindre känsliga än PCR-testerna. Därför gör Folkhälsomyndigheten bedömningen att de bara ska användas i vissa sammanhang, till exempel inom äldrevården, förklarar avdelningschefen Karin Tegmark Wisell.

– Det som vi ser som det stora värdet är just att de ger snabba svar, och att man kan identifiera individer med höga virusnivåer som potentiellt kan orsaka smittspridning i känsliga miljöer, säger hon.

Regeringen har också gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att löpande ta fram scenarier för hur smittspridningen kan utvecklas framöver. Scenarierna ska sträcka sig minst tre månader framåt och uppdateras varannan månad.

I det scenario som presenterades i dag gör myndigheten bedömningen att smittspridningen når sin topp i mitten av december, även om man betonar att prognosen inte kan ses som ett facit.

– Vi ser att vi har en fortsatt smittspridning att vänta, men enligt scenariot väntar en vändning om två och en halv veckor. Sedan får vi sjunkande smittspridning, men den är fortfarande kvar långt in på det nya året, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.