samtal

Äldreforskaren om IVO-rapporten: "Blev alldeles kall i hela kroppen"

7:40 min

Det har varit ännu en vecka som präglats av pandemin. Bland annat kom granskningen av covidvården på landets äldreboenden där myndigheten IVO kritiserade samtliga regioner i landet.

I rapporten står det att äldre har systematiskt prioriterats bort och har inte fått vård de haft rätt till anhöriga har inte informerats journalerna har brustit med mera inte ens under en pandemi får det vara så här dåligt sa IVO.

Ingemar Skoog, äldreforskare på Göteborgs universitet, säger att det som framkommer av IVO-rapporten visar en bild som är mycket värre än man tidigare trodde.