CORONA

Smittskyddsläkaren tror att de nya snabbtesterna ska korta köerna

1:49 min
  • Folkhälsomyndigheten ska ta fram nationella riktlinjer för hur så kallade snabbtest för covid-19 kan användas av vårdpersonal.
  • Detta för att lätta på trycket för de mer tidskrävande PCR-testerna.
  • Region Värmlands biträdande smittskyddsläkare Anna Skogstam tror att även om snabbtesterna kräver mer personal så kommer de hjälpa till att korta köerna.