EU-förslag

Vattenkraft ska inte längre klassas som hållbar

1:55 min

Vattenkraft ska inte längre klassas som en hållbar energikälla, enligt EU-kommissionens förslag till lista på hållbara gröna investeringar. Men svenska energiföretag är kritiska mot det här eftersom de då kommer bli svårare att locka riskvilligt kapital.

Rickard Nordin är ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet och säger att regeringen har misslyckats med att försvara svenska intressen här.

– Om det här förslaget går igenom så innebär det ökade kostander på det som vi kallar förnybar energi, som vattenkraft, bioenergi till exempel skogsindustrin. Det här är för oss otroligt allvarligt och det kommer att hota den gröna omställningen.

EU:s lista över miljömässigt hållbara investeringar ska locka privat kapital till gröna investeringar. Listan kom för en vecka sedan och är nu ute på remiss. Den har fått namnet taxonomin och är en viktig del i EU:s ”Green deal”. Inför framtagandet av listan har Sverige varit pådrivande.

Villkoren för vad som anses vara hållbar grön investering finns i sex punkter som är beslutade i EU-parlamentet och i ministerrådet. Tjänstemännen i EU-kommissionen äger nu frågan och ska i vår ta beslut och där hamnar alltså inte vattenkraften på listan över hållbar energi. Inte heller bioenergi, till exempel skogsråvara, anses vara hållbar enligt EU-kommissionen.

Merparten av svensk energi-produktion får därmed en negativ stämpel för gröna investerare, och får därmed svårare att få lån.

– Skulle vi landa i att det inte inkluderas i den gröna taxonomin, ja då kommer investeringar i till exempel i vattenkraft inte att klassas som en grön investering och då finns det ju risk att det kommer att försvåra finansieringen av den typen av projekt, menar biträdande finansminister Per Bolund.

Han säger att han och regeringen nu kommer att försöka påverka tjänstemännen i EU-kommissionen att ändra sig. Det är först i vår som ett beslut kommer att tas.

– Nu kommer vi att fortsätta att höra av oss till kommissionen ligga på när det är frågor som vi inte är nöjda med utformningen av och där kommer till exempel frågor inom bioenergi och vattenkraft vara bland dom.