Skogsutredningen:

Bevara fjällnära skog för framtiden

1:58 min
  • Sveriges fjällnära skogar bör skyddas för framtiden mot att ägarna ersätts, är ett av 50-talet förslag i Skogsutredningen.
  • Inventeringarna av naturvärda områden, så kallade nyckelbiotoper, som kritiserats hårt av skogsägare, bör ersättas av en ny slags inventering, naturmiljöbeskrivning.
  • Utredningen kritiserar politiken för luddiga mål; ”Inga mål utan tillräckliga resurser”, är en slutsats i skogsutredningen.