Ensamhet

Isolering skapar ett socialt begär i våra hjärnor

2:00 min

Genom att låta människor utföra två experiment har amerikanska forskare visat att brist på social interaktion ger liknande effekter på vår hjärna som brist på mat.

2020 har varit ett år där många av oss har levt ett mer isolerat liv än tidigare. Men vad gör det med våra hjärnor och vårt mående?

En amerikansk neurostudie visar att isolering skapar ett socialt begär i våra hjärnor, på ett liknande sätt som när vi får ett sug efter mat när vi inte har ätit på länge. En intressant och välgjord studie, säger Lars Olson, senior professor i neurobiologi på Karolinska institutet.

– De har ju fokuserat sig på hur det ser ut i hjärnan när man känner sig ensam. Och ensam kan man ju definiera på olika sätt men de har ju gjort ett experiment.

Ja, för att undersöka vad som händer i våra hjärnor när vi isoleras lät forskarna 40 personer mellan 18 och 40 år göra två tester: ett där de var utan mat i 10 timmar och ett där de var isolerade i ett rum i 10 timmar.

Efter varje test fick deltagarna genomgå en så kallad funktionell magnetkameraundersökning medan forskarna visade dem bilder av god mat och bilder av människor som är tillsammans och mår bra. Och i ett litet område i mellanhjärnan som hanterar signalsubstansen dopamin, såg forskarna att när deltagarna hade varit isolerade och såg en bild på glada människor så reagerade denna del av hjärnan på samma sätt som när man fastat och ser en bild på mat.

Våra hjärnor verkar alltså kunna känna en slags abstinens efter social interaktion. Men till skillnad från den isolerade tillvaro vi lever i under pandemin fick testpersonerna inte ens titta på tv, läsa böcker eller använda sig av telefoner för att underhålla sig med sociala medier. Men Lars Olson tror ändå att studien kan ha relevans även nu.

– Många av de som är isolerade på riktigt nu på grund av pandemin är inte lika isolerade men å andra sidan så har de här försöken bara pågått i 10 timmar och ändå så kan man se de här effekterna. Och det är ju troligt att de effekterna skulle kunna vara större och tydligare hos människor som faktiskt är isolerade under längre tid, och utan att veta när det ska ta slut.

Referens: Tomova, L., Wang, K.L., Thompson, T. et al. Acute social isolation evokes midbrain craving responses similar to hunger. Nat Neurosci 23, 1597–1605 (2020). DOI: https://doi.org/10.1038/s41593-020-00742-z.