Enligt enkät

Mer tentafusk under pandemin

2:01 min

Fusk vid tentor och examinationer har ökat vid svenska universitet och högskolor under pandemin, det visar Ekots enkät.

Vid Uppsala universitet brukar man vanliga år få in mellan 50 och 80 anmälningar, i år har man hittills fått in nära 300.

– Det som framför allt har uppstått är att det kommer in tentasvar där flera studenter lämnar in väldigt likartade svar och då måste man ju fundera på om det beror på samarbete eller så är det svar som liknar mycket texter som finns i andra källor och då måste man fundera på om man använt otillåtna hjälpmedel, säger Anders Malmberg som är prorektor och ordförande i disciplinnämnden vid Uppsala universitet.

– Så det är den typen av ärenden som uppstår när man flyttar från den kontrollerade salsmiljön till hemmiljön eller vilken miljö som helst, säger Anders Malmberg.

I slutet av mars gick landets högskolor och universitet över till distansundervisning på grund av pandemin.

Många salstentor ersattes då av hemtentor. Ekot har frågat landets 20 största lärosäten och 17 av svarade att de fått in fler anmälningar om fusk i år än under hela förra året, vid åtta av dem har anmälningarna redan mer än fördubblats. Så har skett vid Göteborgs universitet.

Karin Åström som är enhetschef vid Göteborgs universitet säger att de märkte ökningen när de gick över till distansundervisning.

– Vi lät studenterna använda ett program som skulle slå ut studenternas internet medan de skrev tenta hemma. Men att det visade sig inte vara så effektivt, några studenter kunde använda sig av andra medier för att fuska eller försöka fuska, säger Karin Åström.

Anders Malmberg vid Uppsala universitet tycker att det är allvarligt att fusket ökat.

- Ytterst skulle det ju kunna innebära att vi skickar ut studenter i legitimationsyrken som inte har det på plats som de ska ha och sen är det förstås för den stora stora flertalet studenter som inte gör sånt här så är det ju inte heller inte schysst om det är några som gör det lättare för sig, så det är allvarligt på många sätt, säger Anders Malmberg.