Universitet och högskolor

Fortsatta salstentor trots pandemin

1:51 min

Alla de 20 största lärosätena fortsätter att genomföra vissa examinationer på plats i lärosätets lokaler, trots smittspridningen.

På Göteborgs universitet kan det vara över hundra skrivande studenter samtidigt.

– Vi har ju 415 platser normalt sett och vi har skurit ner till 192 utifrån regeln att man ska ha två meters avstånd och vi har tentamensvakter som håller avstånden och som tar emot studenterna en och en bakom plexiglasskiva, så det är några av åtgärderna som vi har, säger Karin Åström, enhetschef vid Göteborgs universitet.

Alla de 20 största lärosätena svarar i Ekots enkät att de fortfarande, i undantagsfall, genomför examinationer i lärosätets lokaler.
Det kan vara laborationer eller slutexamina vid vissa sjukvårdsutbildningar.

De flesta universitet och högskolor har satt en maxgräns till 50 studenter åt gången vid såna examinationer och alla har infört olika åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Föreläsningar och tentor vid lärosäten omfattas inte av ordningslagen och begräsningen på max åtta deltagare vid allmänna sammankomster.
Regeringen har uttryckt att åttapersonsregeln ändå ska vara normerande.
Men Anders Malmberg som är prorektor vid UU säger att det inte fungerar vid universitet.

– När 50-gränsen för allmän sammankomst kom i våras tog vi den som vårt eget riktmärke fast det egentligen inte är allmänna sammankomster formellt sett, men den här åttagränsens ser vi inte som praktiskt användbart för universitet så den har vi inte följt med. Däremot gör vi nu minst 80-90 procent av all utbildning och examination digitalt i det här läget, säger Anders Malmberg.