Förslag från EU kommissionen

Vattenkraft ska inte räknas som en hållbar energikälla

2:05 min

Vattenkraft räknas inte som en hållbar energikälla enligt ett förslag från EU kommissionen som har lagt fram en lista över gröna investeringar. Listan över hållbara investeringar är en följd av EU:s gröna satsning.

Med miljöanpassningar som till exempel  byggande av laxtrappor kan vattenkraft komma med på listan, säger Marie Baumgarts som är hållbarhetschef på banken SEB och har suttit med i EU-kommissionens expertgrupp:

– Om man tar till bästa möjliga skydd för flöden, fiskar, djur och natur, flora och fauna, så har man gjort det då är man inkluderad.

EU-kommissionens lista på hållbara investeringar bygger på verktyget taxomanin och det är ett hjälpmedel för att styra investeringar till gröna satsningar, för att uppnå Parisavtalets klimatmål.

Varför vattenkraften inte kvalar in bygger enligt Marie Baumgarts på att energislaget måste uppfylla ett av sex miljökriterier och det får inte strida mot dom övriga fem.

Men med rätt åtgärder som anpassning till natur och djurliv går det alltså att komma med på listan över hållbar energi.

Åsa Sterte som är kansliråd på finansdepartementet, säger att rent generellt är det inte tillräckligt att aktiviteten i sig till exempel vattenkraften, bidrar till minskade klimatutsläpp - det krävs också att den inte väsentligt har negativa effekter på andra miljömål.

EU-kommissionen tar emot synpunkter på förslaget till den 18 december och kommer i januari nästa år att lägga fram ett färdigt förslag.