Svår balansgång

Skogsutredning ska ge svar på laddade frågor

1:52 min
  • På måndag lämnar skogsutredningen förslag till regeringen om hur man ska balansera naturvård med skogsbruk.
  • Svenskt skogsbruk har två likvärdiga mål om miljövård och produktion av råvara, men det finns många konfliktpunkter mellan skogsbrukare och miljöintressenter.
  • Om naturvärden identifieras i en skog, får skogsägaren svårare att sälja virke och båda parter tror att om naturvärden ersätts, så blir acceptansen större.