Lördag 28 november 2020

Fåglar, grodor och valar hör till dem som far illa av buller

9:12 min

Människors hälsa påverkas av buller. Men det finns också forskning på hur andra arter drabbas. Framför allt har fåglar studerats - deras sång når inte fram genom bullret och de blir stressade, berättar urbanekologen Marcus Hedblom vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. För att inte tala om djur som lever i vatten där ljudet når mycket längre.

Marcus Hedblom efterlyser också ett helhetsperspektiv på arbetet med tysta områden.

I inslaget medverkar också Sofia Gustavsson, kommunekolog i Växjö.