#diagnosenstängerdörrar

Diagnosdiskningen: Försvarets utredning försenad på grund av corona

1:24 min
  • Nu i höst skulle försvarsmakten presentera nya medicinska bedömningsgrunder inför mönstring, men de har på grund av pandemin blivit kraftigt fördröjda.
  • Idag sållas alla personer med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD bort från att göra lumpen, enligt regler som försvarsmaktens chefläkare Markus Karumo säger sig vara angelägen att kunna revidera.
  • "Vi har ett behov av att så många som möjligt som är lämpliga att placeras i vår krigsorganisation får möjlighet att mönstra", säger Markus Karumo - som räknar med att de nya rekryteringsdirektiven blir klara hösten 2021.