Coronaviruset

Tio covid-smittade på Skärvstagården

0:48 min
  • Smittspridningen av covid-19 finns på flera äldreboenden i Västernorrlands län – och nu även på Skärvstagården skriver Sollefteå kommun på sin hemsida.
  • Just nu är cirka tio personer smittade på det särskilda boendet och de har hittats efter omfattande smittspårning.
  • De flesta av de smittade var asymtomatiska och visade alltså inga symtom när de testades – de smittade isoleras nu från andra, så kallad kohortvård och skyddsutrustning används på boendet enligt rekommendationerna.

Sollefteå kommun vädjar till att respektera den besöksavrådan som finns för att undvika mer smittspridning. Besök under ordnade former och vid särskilda tillfällen kan dock fortfarande genomföras.