Omsorg

Fall med felande trygghetslarm kan vara fler än tidigare känt

1:57 min
  • Det kan ha inträffat betydligt fler fall där larm från vårdtagare inom hemtjänsten i Jämtlands län inte nått fram, till följd av de allvarliga larmproblemen hos leverantören av trygghetslarm.
  • I exempelvis Strömsunds kommun har man hittills funnit 5-6 fall där larmen inte fungerat som de skulle, säger Gudrun Öjbrandt, som är chef för vård- och socialförvaltningen.
  • "Vi täcker upp i vår verksamhet så att ingen enskild ska komma till skada", säger hon.