Förvaltningsrätten

Besöksstopp på vård- och omsorgsboenden olagligt

1:32 min
  • Det besöksstopp som Stockholm stad infört på sina vård- och omsorgsboenden bryter mot lagen, konstaterar förvaltningsrätten i Stockholm.

  • Staden har argumenterat för att beslutet inte är ett besöksförbud utan en stark rekommendation att inte besöka anhöriga för att undvika smittspridning, medan rätten konstaterar att det i praktiken fått effekten av ett förbud.
  • Besöksstoppet utfärdades den 12 november och gällde till den 30 november. Stockholms stad har beslutat om ett nytt besöksstopp som gäller från den 1 december till den 14 december. Enligt finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) avser Stockholms stad att genomföra det besöksstoppet.