Elbrist

Näringslivet vill bygga ut elnätet snabbare

1:59 min
  • Många företag känner oro för hur elsystemet ska fungera i det längre perspektivet och stamnätet behöver byggas ut snabbare, enligt organisationen Svenskt Näringsliv. 
  • Men myndigheten Svenska Kraftnät, som ansvarar för bygget, slår tillbaka mot delar av kritiken och menar att de viktigaste delarna av utbyggnaden är klara när organisationen vill att de ska vara det.
  • "Alla väsentligt nätförsträckningar, som är planerade, planeras att vara klara till 2030", säger divisionschefen Per Eckemark till Ekot.