VATTENRÅD

Hushåll i Strömsunds kommun uppmanas koka vattnet

2:25 min
  • Hushåll som tar sitt dricksvatten ur Ströms Vattudal och saknar mikrobiologisk rening uppmanas nu att koka vattnet före användning.
  • Rekommendationen kommer från kommunens miljö- och byggavdelning efter provsvar som visar på höga halter av bakterier i vattnet.
  • Det är bland annat koliforma bakterier och e-colibakterier som upptäckts efter provtagning under november månad.