Coronaeffekt

Fiskfabriken i Ronehamn hårt drabbad av danska minkslakten

1:59 min
  • Slakten av alla Danmarks minkar, på grund av coronasmitta, gör att fiskfabriken i Ronehamn med 6 anställda tappar 17-18 miljoner.
  • Fiskfabriken har de senaste åren levererat drygt 6 500 ton frusen fisk årligen,  till danska minkfarmer som foder.
  • "Det är ett jättetapp", säger fiskaren Roland Pettersson som också sitter i fiskfabrikens styrelse där de jobbar på att hitta en lösning för att hålla fabriken igång.