Vatten

Skadliga kemikalier i Karlstads dricksvatten

1:44 min
  • Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har nu sänkt nivån för ett så kallat tolerabelt veckointag av PFAS-kemikalier och då hamnar dricksvattnet på två vattenverk i Karlstad över gränsen.
  • Jan Wilhelmsson, miljöingenjör på Karlstads kommun, är inte oroad för dricksvattnet men tycker det är bra att det sätts skarpa gränsvärden för PFAS. 
  • "Kanske hälften av befolkningen har nivåer som ligger över det föreslagna gränsvärdet", säger professor Carl-Gustaf Bornehag på Karlstads universitet. 

Vad är PFAS?
PFAS är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier som har många användningsområden. PFAS finns i miljön och har förorenat dricksvatten och livsmedel. Att dricka vatten med höga halter av PFAS under lång tid misstänks öka risken för negativa hälsoeffekter.

Var finns PFAS?
De allra flesta i Sverige får i sig mest PFOS och PFOA från maten och inomhusmiljön. Men på platser där dricksvattnet har förorenats av PFAS, till exempel från brandövningsplatser, kan det svara för en större del av det man får i sig.

PFAS används i en mängd olika produkter på grund av dess unika egenskaper av att både vara vatten- och oljeavvisande och tåla höga temperaturer. PFAS används bland annat i impregneringsmedel i textilier och heltäckningsmattor, i papper och kartong till matförpackningar, i stekpannor, rengöringsmedel och brandskum.

Är PFAS farliga?
De mängder av PFAS vi får i oss orsakar inte akuta hälsoproblem men ämnena lagras i kroppen. Om du dricker vatten med höga halter av PFAS riskerar du att få i dig mer PFAS än vad som anses tolerabelt och minskar
säkerhetsmarginalerna till halter i kroppen som misstänks ge hälsoeffekter.

Studier av befolkningsgrupper har visat att PFAS skulle kunna påverka immunförsvaret (antikroppsbildning efter vaccination och ökad känslighet för infektioner), födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzym.

Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa ämnen. Foster, spädbarn och barn är troligen extra känsliga för PFAS. Ämnena förs över till foster och ammade spädbarn via moderkakan och modersmjölken.

Källa: Livsmedelsverket