Alzheimers sjukdom

Spår i hjärnan hos Alzheimersjuka som bor bland avgaser

1:44 min

En färsk amerikansk studie har för första gången tittat på vad som händer i hjärnan hos människor som utvecklat Alzheimers sjukdom, och som bor i områden med höga halter av luftföroreningar.

I dag beräknas omkring 100 000 personer lida av Alzheimers sjukdom i Sverige och i flera studier syns kopplingar mellan luftföroreningar och högre risk för att få Alzheimers sjukdom.

Nu har amerikanska forskare för första gången kunnat visa på samband till vad som händer i hjärnan.

Först har man tittat på 18 000 personer - med kognitiv nedsättning av olika grad - såsom Alzheimers sjukdom och som genomgått en avancerad hjärnundersökning - så kallad PET-scan.

Sedan har forskarna kopplat varje person till de adresser som de bott på de senaste 15 åren, och även uppmätt och räknat ut miljöföroreningar på hemadressen.

Resultaten visar att människor som bor i områden med mer luftföroreningar verkar ha en större benägenhet att ansamla en sorts beläggning i hjärnan - plack - en typ av protein som man sedan tidigare kopplat till Alzheimers sjukdom.

Studien är viktig, menar Anna Oudin, docent i epidemiologi vid Umeå och Lunds universitet, som forskar i luftföroreningar och hjärnans hälsa.

- Den här studien där man tittar på vad som händer i hjärnan är extra viktig, även om det inte är ett orsakssamband, eftersom man inte tidigare kunnat koppla Alzheimer och miljöföroreningar så konkret.

Enligt Anna Oudin är det den första studien som visar på att det är en större ansamling av den här placken kopplat till just luftföroreningar.

- Det är också den största studien där man kunnat se det här. Så därför blir det en viktig pusselbit att förstå sambandet.

Studien är publicerad i JAMA Neurology.

Källa: Leonardo Iaccarino et al "Association Between Ambient Air Pollution and Amyloid Positron Emission Tomography Positivity in Older Adults With Cognitive Impairment". JAMA Neurology, Nov 30, 2020. DOI: 10.1001/jamaneurol.2020.3962