Hässleholm vände betygstrenden

Sedan det nya betygsystemet infördes har allt fler ungdomar gått ut från grundskolan med underkänt i något av kärnämnena och därmed stängts ute från de nationella programmen på gymnasiet.
Men i Hässleholm har man lyckats bryta den trenden. Till hösten har antalet ungdomar som tvingas gå individuella programmet halverats mot förra året. Birgitta Andersson, som är studierektor på Hästvedaskolan, förklarar trenden med att man de senaste tre åren omfördelat resurserna och satsar mer på engelska, svenska och matte, vilket i långa loppet också ger bättre kunskaper i andra ämnen.