Natur

Gråsälar i Östersjön och Bottenhavet har svårt att hitta mat

1:49 min
  • Det är brist på föda för många gråsälar i Östersjön och Bottenhavet.
  • Det kan bero på överfiske, att sälstammen är för stor för den födoresurs som finns eller att ekosystemet är ur balans på något annat sätt.
  • Anna-Carin Westling, säljägare från Båsfjärden utanför Hudiksvall, tror att bristen på föda kommer att få stora konsekvenser: "Jag tror att vi kommer att få en stor och plågsam säldöd".

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sverigesradio.se

P4 Gävleborg / Naturmorgon P1